ArrowTillbaka

Om märkningsguiden

I märkningsguiden får du kortfattad information om några av de vanligaste märkningarna och vad de står för. Du får också veta vem som står bakom märkningen och några exempel på produkter som har de olika märkningarna

Märkningsguiden är en oberoende vägledning och samlar några av de vanligaste märkena som du som konsument kan möta på marknaden. Syftet är att ge en bättre överblick över vanliga märkningar och vad de står för. De olika märkningarna skiljer sig åt i inriktning, omfattning och kravnivåer. För fullständig information om märkningen hänvisas till respektive märkningssystems webbplats. Länkar finns i guiden.

Vill du kontakta oss som arbetar med Märkningsguiden?

E-post: info@hallakonsument.se

Postadress:

Konsumentverket

Box 48

651 02 Karlstad

Märkningsguiden rankar inte olika märkningar. Guiden är inte heller en rekommendation eller godkännande från Konsumentverket.

Om Märkningsguiden

Märkningsguiden är ett verktyg som är utvecklat av Hallå konsument för att hjälpa konsumenter att hålla koll på olika märkningar. Verktyget är kostnadsfritt och lätt att använda. Har du frågor eller funderingar om verktyget kan du kontakta oss på Hallå konsument.